Vergoeding

Voor alle in aanmerking komende therapieën is in 2023 de vergoeding maximaal 75% van de voor eigen rekening komende kosten (het factuurbedrag verminderd met de ontvangen vergoeding van de zorgverzekering). De vergoeding uit het fonds bedraagt maximaal € 750,00 per deelnemer maar voor een huishouden is de maximale totale vergoeding beperkt tot € 1500,00.

Indien het vermogen van het therapieënfonds ontoereikend is om alle aanvragen te honoreren beslissen de beheerders over aanpassing van de uit te keren bedragen.

Meer informatie en voorwaarden vindt u in het Huishoudelijk Reglement, te downloaden op deze website (zie onder ‘Downloads’). Een bijzondere of afwijkende regeling inzake de vergoeding dient de huisarts vooraf schriftelijk aan te vragen bij het therapieënfonds. Het therapieënfonds gaat er van uit dat de patiënt zelf verantwoordelijk is voor de afwikkeling van de financiële verplichtingen aan arts en therapeut. In principe wordt er door het therapieënfonds niet rechtstreeks geld overgemaakt naar een therapeut, tenzij patiënt en therapeut gezamenlijk een daartoe strekkend verzoek hebben ingediend bij het fonds.