Deelnemerschap

Het deelnemerschap staat open voor patiënten van Therapeuticum Aurum en wordt aangegaan voor onbepaalde tijd; het eindigt aan het eind van het kalenderjaar waarin de deelnemer schriftelijk of per e-mail te kennen heeft gegeven het deelnemerschap te willen beëindigen.

Het deelnemerschap wordt verkregen door aanmelding middels het papieren of digitale aanmeldingsformulier. Nadat de aanmelding volledig is geworden gaat een wachttijd in van twee maanden. Een aanmelding is volledig vanaf de datum waarop de doorlopende machtiging is ontvangen of, als deze niet is afgegeven, vanaf de boekingsdatum op het afschrift van de bankrekening van de STF. Gevolgde therapiesessies van voor de einddatum van deze wachttijd komen niet voor vergoeding in aanmerking.