Uitkering

De beheerders van het therapieënfonds verifiëren regelmatig de ontvangen declaratieformulieren, onderzoeken die op volledigheid en geldigheid, en stellen de hoogte vast van de door het therapieënfonds uit te keren vergoeding.

In 2024 worden 6 verificatievergaderingen voorzien en wel in de eerste of tweede week van de oneven maanden. De uiterste data waarop declaraties kunnen worden aangeleverd zijn vastgesteld op 1 januari, 1 maart, 1 mei, 1 juli, 1 september en 1 november. Alle op die data ontvangen declaraties worden behandeld en indien dat leidt tot een uitkering zal die in de tweede helft van de betreffende maand plaatsvinden.